Les cremades són un dels accidents domèstics més freqüents. Quan aquestes cremades són importants i ocupen gran part de la pell, supuren o s'inflen, el millor és acudir al dermatòleg, o en els casos més

READ MORE

Llegir i escriure són processos complexes que requereixen d’un procés d’ensenyament – aprenentatge, no s’adquireixen per maduració però, una vegada estan consolidats, es realitzen de manera automàtica i inconscient. Per adquirir de forma adequada la lectura

READ MORE