Com es calcula l’Índex de Massa Corporal

S'utilitza per establir si es pateix obesitat o no L'Índex de Massa Corporal (IMC) és una mesura que calcula el pes saludable d'una persona en funció dels seus quilos i la seva altura. S'utilitza des de

S’utilitza per establir si es pateix obesitat o no

L’Índex de Massa Corporal (IMC) és una mesura que calcula el pes saludable d’una persona en funció dels seus quilos i la seva altura. S’utilitza des de fa dècades per establir si es pateix obesitat o no, encara que té algunes limitacions, ja que l’obesitat no es defineix pel pes sinó per la quantitat de greix corporal. L’IMC és un índex de corpulència que, en general, es correlaciona bé amb el greix, però cal tenir en compte que, individualment, no fa informació sobre aquest aspecte. Com es calcula?
Per determinar l’IMC cal conèixer el pes i l’altura. Amb aquestes dades, dividim el pes (quilos) per l’altura (metres) elevada al quadrat. Per exemple: 80 quilos / 1,70 x 1,70 metres = 27,68 .
A la fi dels noranta, l’OMS i experts de l’Institut Nacional de Salut americà van recomanar la categorització de l’Índex de Massa Corporal (IMC) de la següent manera:
Pes normal: entre 18,5 i 24,9 kg/m²
Sobrepès: entre 25 i 29,9 kg/m²
Obesitat lleu o classe I: entre 30 i 34,9 kg/m²
Obesitat moderada o classe II: entre 35 i 39,9 kg/m²
Obesitat greu, mòrbida o classe III: ≥40 kg/m²
En 2007, la Societat Espanyola per l’Estudi de l’Obesitat (SEEDO) va definir unes subcategories addicionals que dividien el sobrepès en:
Sobrepès grau 1: entre 25 i 26,9 kg/m2
Sobrepès grau 2: entre 27 i 29,9 kg/m2
També va canviar el nom de l’obesitat mòrbida per “obesitat de grau 3”.

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.